Toimetused

Huvitegevuste aeg E T K N 9.30 – 15.30 R 9.30 – 14.00
Tegevused õhtuti ja puhkepäevadel kokkulepitud ajal