Eesmärk-Visioon

MTÜ Kodukotus on tunnustatud MTÜ Tartu linnas ja maakonnas, tunnustatud  tugiteenuste pakkuja ja usaldusväärne projektide partner.

Kodukotus on Tartu linna pensionäre ja pensioni ealisi ühistegevuseks ühendav organisatsioon, mis soodustab vaimseid, tervist parandavaid, haigusi ennetavaid tegevusi, organiseerib kultuurilisi ettevõtmisi, võimaldab liikmetel  saada mitmesuguseid abistavaid teenuseid.

Eesmärk on kujundada ja säilitada aktiivset eluhoiakut, laiendada suhtlemisvõimalusi. Kodukotus osaleb üldsotsiaalsetel seminaridel, ümarlaudades, konverentsidel.