Kroonika

Lühikokkuvõte Tartu Seeniormeesteklubi loomisest ja tegevusest:

Tartu Seeniormeeste klubi asutati 9.oktoobril 2001.a.Tartus Jakobi 19. Esimeseks esimeheks valiti Eino Aarsalu. Edasi tegutseti alates 2004 aastast Turu tn 3 keldris. Klubi esimeesteks olid algusaastatel veel Heldur Kerge, Eino Eiche, Olav Ziehr ja Matti Linno. Algusaastate tegemistest võttis aktiivselt osa Kalev Janhson. Klubi asutajaliikmetest tegutseb ka nüüd aktiivselt klubi tegemistes veel Eeri Ladva. Klubis oli 2008 aasta alguseks 24 meest ja klubi presidendiks valiti bowlingu sektsiooni esimees Kalev Jahnson. Bowlingu treeninguid ja turniire korraldati Edeni keskuse bowlingu saalis alates 2003 aastast. Klubi initsiatiivil rajati 2004 aastal linnavalitsuse abiga Uus tn 56 Anne Noortekeskuse territooriumile petanki väljak. Avaramad ruumid saime 2009 aasta maikuus Staadioni tn 48, kus tegutseme ka praegu. Tegevus toimub piljardi-, koroona-,lauatennise-, male-, kabe-, bridzi-, nooleviske ja muudeski ringides. Tihe side on Tartu Spordiveteranide Koondisega, kus enamik meesteklubi mehi on ka SVK liikmed. Discolfi mängitakse Tähtvere dendropargis, petanki Uus tn 56 Anne Noortekeskuses, bowlingut Võru tn 55 f Fun-Bowlingu saalis ja muid spordialasid teistes erinevates kohtades. Klubis tegutseb praegu 84 meest, kelle vanus on 63-92 aastat ja kes osalevad aktiivselt paljudel üritustel ja vestlusringides. Meeste teotahe ja sõbralik suhtumine üksteisesse teeb ainult rõõmu. Klubi ühendab erinevate erialadega inimesi, Klubis on endiseid ehitajaid, elektrikuid, rongi-, auto- ja kraanajuhte, agronoome, veterinaare, zootehnikuid, sovhoosi- ja ettevõtete direktoreid, linnapeasid, arste, kirurge, õpetajaid, muusikuid jne. Klubi liikmeteks on väärikate sportlike saavutustega mehi: Aare Kuum, kes on 6-kordne Eesti maratoni ja pikamaajooksu meister; Hanno Selg –viievõistleja, 1960 a NSVL meister, 6 kordne Eesti meister ja 1960 a. Rooma Olümpiamängude meeskondlik hõbemedal; Kalev Jahnson- 1953.a. NSVL koolinoorte spartakiaadil teine koht 110 m tõkkejooksus; Mati Kure-1956 a. ja 1958.a. Eesti koolinoorte spartakiaadil esimene koht 100 m ja 200 m jooksudes; Väino Erilaid-pikamaajooksja, suusataja ja jalgrattur, kes on olnud Eesti esikümnes; Mati Taba-suusataja, jalgrattur, rulluisutaja, osalenud 38 korda Tartu Maratonil jt. Aktiivse klubitöö kõrvalt on Eesti üks tuntumaid onkokirurge Vello Padrik koostanud ülevaatlikud raamatud kirurgia arengust Eestis. Endine Tartu Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimees Roland Ilp on koostanud ülevaatliku teose,,Tartlaste meenutusi ajas“ ja ,, Üks isevärki Tähtraamat Tartust“ Spordiajaloolane, Eesti Spordimuuseumi juhtivteadur Enn Mainla on koostanud ja toimetanud spordiajalootrükiseid Eesti Spordiajaloost. Elupõlise koolmeistri Tarmo Kerstna, endise Ülenurme Keskkooli direktori koostatud on kogumik ,,Matsi talust Lennuakadeemiani“, mis ilmus Ülenurme valla hariduselu 250. aastapäevaks.
Ülemaailmse eakate päeva puhul 6. oktoobril 2016 tunnustati Salme Kultuurikeskuses 60+ festivali konkursi ,, Aastad täis sära ja väärikust“ laureaadiks Vabariigis seltsielu edendamisel Tartu Seeniormeeste klubi. Tihedad sidemed ja ühised kokkutulekud teiste Vabariigi klubidega toimuvad igal aastal. Alates 2013 a. on kohtutud mitmel korral Viljandis, Lagedil Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis, Toosikannu Puhkekeskuses, Tartus jne. Klubi asutamise 15 aastapäeva tähistati koos teiste Vabariigi sõprusklubidega ja sõpradega Tartus, Kodukotuse saalis 12.oktoobril 2016 a. Tervituskõnedes soovisid edu sõprusklubide ja huviringide esindajad, Tartu linnapea Urmas Klaas ja volikogu esimees Vladimir Sokman, kes tunnustasid Tartu linna tänukirjadega klubis aktiivse ja eduka tegutsemise eest klubi asutajaliiget Eeri Ladvat, seeniorkirurgi Vello Padrikut, kunagist Tartu linnapead Roland Ilp, pedagoogi-koolidirektorit Tarmo Kerstnat ja klubi presidenti Kalev Jahnsonit. Klubi juhatuse otsusega tunnustatakse juubelitel alates 70. aasta Juubelist aktiivseid seltsielu edendajaid Kuldse Oscari kujuga. Nii jätkatakse positiive eluhoiakuga aktiivsena ja nooruslikult vananemist! Elagu sportlik ja eale vääriline seltsielu!
Tegevuse põhieesmärgiks oli ja on ka praegu see et vanemaealised mehed ei jääks peale pensionile jäämist kõrvale aktiivsest seltsielust ja omale sobivatest harrastustustegevusest.

Algusaastate meenutusi talletas Kalev Jahnson

PILDIALBUMID

2023


Meesteklubi Lääniste spordipäev 21.07.2023

Angerjahuviliste seltsi esimene kogunemine 11.07.2023

Tartu Seeniormehed Hiiumaal 28.-30.06.2023

2022


XI Seeniormeeste kokkutulek Haaberstis 10.08.2022

Seeniormehed Ruhnul 13. – 15-06.2022

Üldkogu 20.04.2022

Bowling 22.02.2022

Üldkogu 16.02.2022

Tartu SMK Üldkogu 10.02.2022


2021


Jõululõuna 21.12.2021

Aktiiv Lätis 11.09.2021

Lange kokkutulek 24.08.2021

Lahemaal 3. – 4.08.2021

Lääniste spordipäev 29.07.2021

Karilatsis 02.06.2021