Tegevusmõtted

Oma tegevustes :

… Tegutseme kaalutletult teiste kogemustest õpitust ja enda kogemuste edastamisest.

… Väldime poliitiliste ja ametkondlike huvide eelistamisi, kuid teeme kõigiga koostööd.

… Esitame arvamusi ausalt, objektiivselt, heast tavast.

… Austame igat liiget, rõõmustame iga külastaja üle, oleme avatud uutele ideedele.

… Arendame tegevusi, mis ei kahjusta ühingu huve.

Väärtustame elujaatavat hoiakut, arendavaid ettevõtmisi, häid kontakte linnas, maakonnas, vabariigis ja piiriüleselt.

… Elukestev õppimine ja tegevustes osalemine toimub eesmärgiga end arendada ringide, klubide töö kaudu ja osalemisega ülelinnalistel üritustel

… Toetame koostööüritusi ringide-klubide vahel, päevakeskuste ja teiste asutuste vahel.

… Ringide-klubide koostöös korraldatavad üritused on energiliselt heal tasemel ja toetavad
koostöösuhteid.