KODUKOTUS

02.04.2014   kokkuvõte  aastasest tööst 

o     1.      Aastad  2011, 2012, 2013.

Aasta alguse seisuga on 901 liiget. Arvukus  aasta keskel kõigub.

Liikmete arvukus sõltub nendest,

-kes 2 aasta jooksul ei ole liikmemaksu tasunud  ja   lähevad välja arvamisele

-kes on asunud teise elupaika ja kustutanud end nimekirjast

-manala teele lahkujad

Samas saab tõdeda väga arvukalt juurdetulnuid:

-teisest elukohast asunud Tartusse

-meesteklubi aktiivse töö tulemusena  liitub perioodiliselt uusi liikmeid

-tuttavad on kutsunud oma tuttavaid liituma

 o   On toimunud 3 üldkoosolekut 23.04.2011, 10.04.2012 ja 11.04.2013 

o   Juhatus on koos olnud 30-l koosolekul. Arutlusel on olnud küsimused seoses tegevuste korraldamisega, majanduslikud küsimused, üleskerkinud probleemide lahendamised, ürituste ettevalmistamised, ümberkolimisega seotud probleemide lahendamised. Kõik koosolekud on protokollitud.

2 

                  Kodukotus töötab Staadioni 48 hoones. Hoone seisukord  ei ole parim, kuid tegutsemiseks üpris normaalne- ruumi on, köetud on normaalselt, esineb kohati kütmismuresid. Et toime tulla elektri, kütte, vee ja majandamisega,  on vaja heaperemehelikult suhtuda kõigesse ja kõigil. Kohviku ruum on aeg-ajalt külm. Pikk koridor on liialt suur, et hoiaks soojust.

1) majas ei ole enam endist kohvikut

2) maja kaasüürnikke : apteeki ja perearstikeskust ei ole

3) maja ühes küljes tegutsevad tehnika taastuskeskuse mehed

4) maja elektrisüsteemis esineb kohati häireid

5) oleme kolinud rohkem esimesele korrusele, et tagada majas valve ja kord

6)meesteklubi ruumid on saanud laiendust ja nad on nüüd korralikult lepinguga vormistatud ruumides

7)võimlejad tegutsevad nii saalis kui võimlemisruumis

8) ruumid on korrastatud uue mööbliga, endine kohvikuruum on uues kasutuses 

3. 

Meie toetaja on Tartu linn, sellega seoses pakume erinevaid teenuseid (see on: korraldame mitmesuguseid  üritusi, on tegevusvõimalusi erinevates ringides, pakume sotsiaalset  teenust, nüüd ka massööri teenust, juriidilist teenust, juuksuri teenust) nii oma liikmetele kui Ülejõe piirkonnale. Tõsi, väljast ei ole eriti palju sooviavaldajaid olnud, kuid kedagi pole ka keelatud tulla ja osaleda. Teenuste eest tasutakse  vastavalt  hinnakirjale (juhatuse koosolekute otsusega). See tähendab, et iga liige igas ringis annab oma väikese panuse ruumide kulutuste eest tasumiseks ( elekter, vesi) 

Tartu linna toetus on olemas, arutletakse majanduslikke olukordasid, püütakse leida optimaalne lahendus meie kestmajäämiseks. Need on majanduslikud ja finantsilised küsimused. Kuna ümberkolimisega pinnad suurenesid, lisaks on väga palju pinda koridoride all ja ruumid on kõrged, suurenesid rendi ja kütte arved. Koos linnaga arutleme lahenduste üle.

Aga, et me oleme maja keskmises osas, siis võime öelda, et see maja osa on meie poolt  järelevalve all ja hoitud.

Kuidas edaspidine eksisteerimine toimub, see sõltub maja olukorrast, uutest võimalustest linnas ja meie elusuutlikkusest. 

4 

o            2013.aasta  lõpuks rahalisest olukorrast annab ülevaate raamatupidaja Evi Paju. Ta esitab majandusaasta aruande.

Et lisaks linna poolt saadud toetusele on mitmeid projekte olnud, see on toetuseks, mille kaudu on olulist edasiminekut olnud. 

Toetuseid oleme saanud :  Eesti Pensionäride Ühenduste Liidult, Siseministeeriumilt, Sotsiaalministeeriumilt, Tartu Maavalitsuselt, Tartu linnavalitsuselt, Kultuurkapitalilt, Kohaliku omavalitsuse projektidest, Keskkonna teenistusest. 

Tunnetuslik peaks see kõigile olema: Alustaks sellega, et maja sai linnalt restaureeritud uue välisukse. Sisenemine vanahõngulisse majja on soliidsem. 

Saalis on uued toolid, uued kardinad ja TV ekraan. Enamjaolt on kõik mustad vanad toolid välja vahetatud. Mööblist uued lauad, riiulid.

-1. Korruse  riietehoid on korrastatud-uued nagid.

- Kohviku ruum on korraliku sisustusega- köögiplokk, lauad, toolid, kardinad ja suur ekraan.

-Korrastatud teenuste ruum juuksurile ja massöörile

-tualettruumid koos duśśi ruumidega

 -Meesteklubis on uus piljardilaud. Inforuum on sisustatud esteetiliselt.

-Juurde on ostetud tehnikat  nii, et suuremad ringid kõik saavad kasutada: juhtmevaba mikrofon, uuendatud arvutid, kaal, magnetofone, data- projektor, dvd mängija.

- Infostendid on värske ja uue näoga.

-Tähelepanu on ruumide sisustusel, tehtud on   ümberpaigutusi ja muudetud oma ümbrust esteetilisemaks. Meil kõigil on soov tunda end mõnusas õhkkonnas. 

5. 

Toon järgnevalt välja  õnnestunumaid  tegevusi meie  kolmeaastase tegutsemise jooksul: 

o    Kolm aastat  on Kodukotuse korraldada olnud linna eakatepäev: 2011 Dorpatis, 2012 ja 2013 Väikeses Vanemuises.  See on meeleolukas üritus tänuks linna eakatele.

o   Kolmel aastal on korraldatud vabariigi sünnipäeva puhul pidulikku aktust. Aktustel on tänatud linnapea tänukaardiga aktiivseid, töökaid ringijuhte ja liikmeid.

o   Möödunud aastal osalesid ringide juhid õppepäeval Avinurmes ja tegid seal praktilist tööd laastukorvi ringis.

o   Tegusateks tegijateks on kujunenud meeste võimlemine, line-tantsu ring, kaheliikmeline ansambel „marike“, meesteklubis  uudse disgolfi harrastamine.

o   Kolme aasta jooksul on linna tunnuskaardiga tunnustatud 20 kodukotuse liiget

o   Kolmel aastal oleme saanud linnavalitsuse toetusel sõita Tallinnasse eakate festivalile. Möödunud aastal oli segaansambel Kobedad ka üheks esinejaks festivalil 

6 

o   Võimlejate gruppe on palju. Tuntakse vajalikkust ennast treenida ja tervisele lisada boonuspunkte. Tublid treenerid Tiiu, Alla ja Aina. Meeste võimlemine on - tubli grupp, kuhu lisandub ikka uusi juurde. Tänusõnad juhendajale Tiiule.

o   Hoogu on saanud ka võimlejate esinemisgrupp Liie juhendamisel. Neil on mitmeid esinemisi olnud. Huvitavate kavade autor on Liie ise. Nende kavadega esinemine on alati nauditav.

o   Kultuuriretki organiseerib Aino. Tal on jätkuvalt värsket infot ja pakub välja häid väljasõite, teatri etendusi ja kultuuriliste kohtade külastusi.

o   Line - tantsijad, rahvatantsijad ja peotantsijad on tohutult töökad ja entusiastlikud. Kiitust väärivad juhendajad  Riro, Liidia, Marje ja Enn.

o   Suure traditsiooniga on peoõhtud pühapäeviti Atlantises. Hingelisteks organisaatoriteks Aime ja Matti.

o            Aktiivselt töötavad ansamblid. Segaansambel Kobedad ja naisansambel Eha käivad väljas esinemas. Lauluklubi käib koos regulaarselt: tuntakse mõnu laulmisest, tähistatakse sünnipäevi. Tublideks abilisteks saatjad Elve ja Tiiu. Laulu kõrgel hoidvatele Reginale, Annelile, Malle Kaarale tänud ja palju jõudu tegevuste juhtimisel. Kobedad on käinud mitmel kaugsõidul-Riias, Krimmis, Harjumaal, Hiiumaal

o   Sõnaselts ja Pihlapiigad on pakkunud meile huvitavaid nauditavaid esinemisi. Huvitavaid mõtteid tuleb Astritilt, Aililt, Annelt, Martinilt.

o   Kunagi ei ole hilja midagi juurde õppida või korrata. Selle nimel töötavad keelteringid. Milvi ja Tiiu: How do you do, Siiri: Was is das ja Vaike-Reet: Kuinka void on väga järjekindlad õpetajad

o   Meestest on eespool juba juttu olnud, kuid väga järjekindla Kalevi- poolse juhtimisega on meesteklubi arvestatav terves vabariigis. Sõprussuhted on Viimsi, Viljandi, Aaslava ja veel mitme teise klubiga. Traditsioonilised võistlused, igakuulised suurkogud, treeningud- need on märksõnad. Ja ei puudu naisedki.

o   Meil on kaks seeniorgruppi. Meedikud - Maie eestvedamisel ja õpetajad Helle eestvedamisel. Nad on vahepeal ka koostööd teinud. Tööd iseloomustavad väga täpsed- ajaliselt traditsioonilised kooskäimised ja eneste arendamine.

o   Nobenäpud on igal kevadel Iive juhendamisel välja pannud oma aastasest tööst näitused.

o   Silmaringe teevad suuremaks suviti väljasõidud Eestimaal reisiklubiga  Malle  Ratassepa  korraldamisel ja teiselpool piiri Regina korraldamisel. Igal suveperioodil on korraldatud kuni 10 väljasõitu

o   Head abilised on olnud juristid Urve ja Marjo, raamatupidaja Evi, kokkade grupi eestvedaja Erika, remonttöödel Richard ja majanduslike probleemide lahendamisel Maie

o   Aeg-ajalt on aktsioone, mida me teinekord pärast nende lõppemist ära unustame:

- Kaks korda aastas on Kai meepakkumisega,

-Sügisel oli euroabi,

-Hooajalised soodsad teatri ja kontserdietendused,

-Eakate päev Lõunakeskuses.

-Traditsioonilised 2 suuremat pidu-vanaaasta lõpetuseks ja kevadpidu . Nendel pidudel saavad ringid näidata, mida on õpitud ja pakkuda liikmeskonnale vaatamisrõõmu. Kuna Kodukotuse saal ei võimalda nii rohkearvulist publikut vastu võtta, siis oleme neid suurüritusi väljaspool maja  korraldanud.

Vähema osalejate arvuga üritused toimuvad Kodukotuse saalis. Siin saab kasutada  suureekraanilist  televiisoriekraani,  vaadata slaide, filme ja all korrusel kohvikuruumides kasutada suurt ekraani. 

o   Häid kontakte hoiame teiste päevakeskustega, heade tuttavatega väljaspool vabariiki. Paraku tahavad külaskäigud kaugele finantsiliselt päris palju, kuid seda pensionäri rahakott enam ei luba. Lahendusi on raske leida ja ega sponsoreid taevast ei kuku. Ka iga hea kontakt põhineb korralikul tutvusel.

o   Tänusid on aga öelda kõigile liikmetele. Kõik teevad vajalikku tegevust-kes tuleb üritusele, kes osaleb ringides, kes juhendab ringe ja see kõik on selle nimel, et elada meeldivalt ja unustada pealetükkiv kondivalu ja poliitilised nägelemised, mis võivad närve süüa ja meile stressi tekitada - ja  sellega meie tervist halvendada.

o   Aplaus teile kõigile selles ühistöös kaasalöömises ja olemises. Ja kui on tekkimas mõni hea uus idee, mis rikastaks kodukotuse  elu- siis  rääkida  ja arutada.

o   Kodukotuse poolt tänud kõigile abilistele!

o   Et kõik tehtu saaks ka tulevikus talletatud, on vajalik ringide-klubide poolt anda kokkuvõtted tehtud üritustest, võistlustest, külastustest kroonikasse. Ja samuti tahavad üritused ka head ajalist planeeringut. 

7 

o   Ringid on saanud Kodukotuselt tegevustoetusi:

-Võimlejad vahendite tarvis

-Meesteklubi võistlusteks, lauamängude ostuks

-Ansambel Kobedad riietuseks

-Line-tantsijad riietuseks

-Lauluklubi üritusteks

-Reisiklubi projekti toetuseks

-Keeled õppematerjaliks

-Rahvatantsijad aksessuaarideks

-Tegevusteks on magnetofonid saanud- võimlejad, ansambel Kobedad, Pihlapiigad, keeleringid        

Tänu sponsorlusele ja projektidele saame  toetada ringide tööd  ja üldist heaolu.

8 

o   Nii, kuidas kosume, nii saab Kodukotus toetada ka tegevusi. 

o   Abi on vaja ka tegevuste korraldamisel. Kõik aktiivsed, ärge hoidke tagasi- tegutsema!

o   Abi on vaja mitmesugustel remontimiste töödel. Pakkuge ennast- kes oskab midagi remontida või kruvi keerata, et teaks keda appi kutsuda!

o   Abi on vaja projektide kirjutamisel. Järsku on kellelgi neid kogemusi ?

o   Abi on vaja kodulehe korrastamisel. Kas on IT spetsialiste?

o   Abilisi on  vaja mitmel pool. Ainult koos saab hästi toimekalt elada.

o   On mõtteid  käivitada täiendavaid uusi tegevusringe

o   Mitmed teenistused on toimekalt tegutsenud ja ilmselt koostöös see jätkub.

9

o   Juhatuses peaksid olema liikmed erinevatest valdkondadest, et tekitada suuremat objektiivset infopinda, et oleksid inimesed, kes on valmis panustama Kodukotuse heale käekäigule, et oleksid heade ideede ja kogemustega, et oleksid organiseerimis- ja tegutsemisvõimetega. Ainult toredast inimesest on vähe, ta peab suutma ja tahtma ühigu heaks oma panust anda. Paraku on nii, et ühed on toimekad ühel alal ja teised teisel alal.

o   Mõttekas on käivitada erinevate teenistuste  töö, et oleks laiapõhjalisem ja selgem organiseerimistöö kogu kodukotuse paremaks toimimiseks ja sel juhul tekiks veel suurem aktiivne tegutsejate ring. Organiseerida on vaja majandusteenistus, sotsiaalteenistus, kultuuriteenistus, terviseteenistus, õppeteenistus, meesteklubi. Meil on olemas praegugi inimesed, kes nendes tegutsevad. Kuid struktuurselt on vajalik see paika panna ja määrata teenistuste juhatajad ning aktiiv, et ühingu liikmed teaksid, kellelt informatsiooni ja abi saada. See tähendab, et alastame teenistuste moodustamisega. Ettepanek on majandusteenistus- ja juhatajaks Maie Sander, kes kaasaks veel aktiivseid abistajaid, siis sotsiaalteenistus- juhatajaks Aili Lepik ja abilisi juurde, kultuuriteenistus- Aino Hellat ja Aime Koppel, Aina Kippasto jätkab Vanemuise piletite levitamisega, Tervise ja liikumisteenistus- Tiiu Oras kõigi treeneritega

o   Juriidiline teenistus- Urve Säinas ja Marjo Antik, Mitteformaalne õppeteenistus keeleõpetajatega, mmesteklubi sporditeenistus Kalev Jahnsoni eestvedamisel.

o  

o   Elu liigub tehniliste võimaluste poolest edasi väga kiirelt. Meie igapäevaelus on palju tehnikat, aga nendega toimetulijaid vähe. Kes ajaga kaasas käib, see suudab ka arvutiga toime tulla. Loogiline on, et ka Kodukotuse juhtfiguurid on võimelised arvuti abil infot hankima, teateid edastama, suhtlema, taotlusi kirjutama, toimetama igapäevaseid toiminguid, kokkuvõtteid koostama  ja tundma, et arvuti teeb elu mobiilsemaks.

o   Kodukotuse koduleht peab kujunema selliseks, et iga liige, kellel arvuti on elu- ja töövahend,  saab sealt vajaliku, aktuaalse info kätte. Kodulehel peab olema selged alajaotused ja jooksev info. Praeguseks on vajalik, et koosolekul kinnitatakse eetilise tegevuse põhimõtted, need tuleb üles riputada. Kodulehelt peab olema kättesaadav aasta aruanne. Kui sellised asjad puuduvad, siis ei ole mõtet soovidagi mingisugust suuremat projekti kirjutada või partneriks pakkuda. Pärast aruannet loen ette ja kutsun teid seda kinnitama.

o   Korrektne suhtlemine linna, maakonna ja vabariigi tasandil – on märksõnad. Sõnumite edastajad on volitustega liikmed. Arusaamisel, koostööl ja üksteisemõistmisel on tugev edasiviiv jõud. MTÜ ei ole nõudja rollis. Ta ei tooda ise midagi, püüab aga anda võimalikult vajalikku võimalust eakatel oma aega veeta ja mitmesuguseid teenuseid kasutada.

o   Iga hea üritus, tulemuslik spordivõistlus, erinevate sotsiaalsete gruppidega koostöö, tähelepanu avaldused, rõõmus ja virisemisvaba õhkkond, üksteise abistamised — need head teod tõstavad Kodukotuse mainet oma linnas. Iga inimese enesetunne sõltub inimestevaheliste suhete kvaliteedist.

10 

o   Minu mõtteteradest_ 

o   Esmakordsel tulekul Kodukotusesse ehmatas vana , äravajunud välisuks, pime trepp, kappe täis koridor ja määrdunud – pleekunud  saalitoolid ja plekilised stendid …  Andke andeks - seda ma nägin. 

o   Maja oli ja on täis sõbralikke, naeratavaid ja tegusaid inimesi 

o   Iga grupeering-ring  soovib hästi kokku hoida ja koos juuakse kohvi, tähistatakse tähtpäevi. Neid on nii erinevaid olnud, et minul on soov toetada seda koosolemist selliselt, et istutaks korralikel toolidel, et lauad ei logiseks, et laud kaetakse ilusalt ja meeldivalt ja on alati aega seda sündmust nautida. Sellepärast peab ka olema väga täpne tegevus- ja ajaplaan.

o   Kui mitmeid kordi on minu ette tuldud kaeblemistega ja pahandamistega kellegi aadressil. Ma soovin, et igaüks lahendab omavahelised suhted ise ja selleks kolmandaid isikuid kohtunikeks ei ole vaja. Kõigile on kodune koht Kodukotuses ja kedagi tõugata ei ole õigust! Kui tekib aga ühingu kahjustavaid tegevusi, siis on seda vaja koheselt lahendada.

o   Mind on hämmastanud olukorrad, kus enda ümber ei nähta lohakust ja lüüakse olukorrale käega. Kui asi saab korrastatud, siis tuleb seda ka hoida. Päästaks olukord, kui ruumidel on kindlad peremehed, kellel pilk ruumil kogu aeg peal. Need peaksid olema ringide-klubide juhatajad või valitud persoonid.

o   Selle eelmise perioodiga olen selgeks saanud, mida enne on tehtud, mida on vaja paremaks kestmiseks veel teha. Olen märganud väga erinevaid  suhteid- mõned on edasiviivad, mõned pidurdavad. Olen selle ajaga harjunud Kodukotusega ja arvan, et siin saab veel palju rahva heaoluks organiseerida, ära teha. Ma ei varja, et ideid oleks ja teostamisteks mõtteid ka.

o   Vananemine ja vanadus jõuab iga inimeseni isemoodi. Siis hakatakse väärtustama iga hetke, õpitakse rõõmu tundma väikestest asjadest. Ja selleks on vaja erksaid , teotahtelisi, ajaga kaasaskäivaid kolleege-sõpru, kelle eestvedamisel ja teostamisel see soovitu teostuks.

 Koormus on olnud suur:

- päeval mõne pisiasja korraldamine on aega ära võtnud,

- finantsasjade jälgimine, et olemasolevaga toime tulla,

- või pikalt õhtuti arvutiinfoga toimetamine,

- projektide kirjutamine, mis alati ei pruugi õnnestuda ja

- poe ja ladude retked, et hankida sobilikku asja või mööblitükikest.

 Ja nii kaob teinekord endale mõeldud aeg …

See ongi see mõte, et tegemisi ja koormust peab saama  jaotada ja et abistajad-toimetajad  on suutlikud erinevate asjadega toimetama. 

Olen tegevuse enda jaoks mõtestanud vajalikuks. Korrastamist vajab töö-aja- ja organiseerimise suhe. Ja kui kõik see tehtu on Kodukotusele olnud edasiviiv ja minu mõtted aktsepteeritavad, siis julgen esitada ise enda kandidatuuri järgmisesse juhatusse.

Seejuures, kui eelnevat olite ära kuulanud,  on mul ka ettepanekuid juhatuse kohapealt. 

Inimestega on räägitud, nad on avaldanud  valmisolekut anda oma panus juhatuse töösse. Jääb vaid meie poolt seda kinnitada. 

(ettepanek: Tiiu Oras, Malle Ratassepp, Regina Kostjutśenko, Aime Kalpus, Matti Linno, Aime Koppel) 

11 

  Tervist,  Rõõmu  ja  Häid sõpru , Häid mõtteid !

12 

o   Vabariigi aastapäeva  tähistamise üritusel vaatasime  meeleolukaid slaide eelmisest perioodist.

o   Kui on soove, võime tänagi need veelkord üle vaadata 

13 

o   Tänan eelmise koosseisu juhatuse liikmeid:   ( 7 śokolaadi)

Aime, Aili, Aina, Regina, Richard, Matti, Maie

o   Tänan tegevuste juhte Ainot, Urvet, Marjot, Annet, Evit, Kaid, Reeta (7 śokolaadi)

o   Tänan paljusid abivalmis liikmeid 

Tänud ringide eestvedajatele:  

Eestvedajate kaudu tänud  kõigile osalejatele!

1.Alla Mõttus

2.Tiiu Oras

3.Tiiu Rämmer

5.Siiri Urb

6.Tiiu Laurits

7.Milvi Link

8.Vaike-Reet Kreinin

9.Liidia Konsa

10.Astrid Lemmats

11.Marje Kasemets

12Enn Raidla

13.Malle Kaara

14.Anneli Vilbaste

15.Elve Kalmre

16.Tiiu Otsus

17.Malle Ratassepp

18.Ive Saame

19.Kalev Jahnson

20.Maie Kukk

21.Helle Kubri

22.Riro Kangro

23. Liie Toomingas

24.Erika Maasikas