KODUKOTUS

10.04.2012

 

1.¤     Aasta 2011. Liikmeid oli aasta alguses  856, aasta lõpus 824

Nimekirja vähenemine on tulnud nende liikmete arvelt:

1)   kes 2 aasta jooksul ei ole liikmemaksu tasunud ja nüüd põhikirja järgi lähevad välja arvamisele

2)   kes on asunud teise elupaika ja kustutanud end nimekirjast

3)   manala teele lahkujad

4)   arvukus on vähenenud veel 2012 aasta alguskuude lõikes, kuid need arvud kajastuvad juba järgmise aasta aruandes

2 ¤              Kodukotus töötab Staadioni 48 hoones. Hoone seisukord on küll normaalne- ruumi on, köetud on normaalselt, kuid muret on teinud

         1) majast väljakolinud kohvik ( enne oli ringides ja üritustel käijatel võimalus einet võtta

2) maja kaasüürnikeks on jäänud perearstikeskus ja apteek

3) hästi kerge on tekkimas võimalus, et kuhugi nurka võimad asustada sotsiaalhälbega inimesed.

4) maja elektrisüsteem on hälvetega ja soovime välja vahetada elektrimõõturit, et taastada õigete näitude fikseerimine

5) on juhtumeid, kus maja haldaja ei ole lume ja jää tõrjet teinud

3 ¤     Meie toetaja on Tartu linn, sellega seoses pakume teenuseid( see on üritusi, ringide tööd, med teenistust, juriidilist teenistust, juuksuri teenust nii oma liikmetele kui Ülejõe piirkonnale. Tõsi, väljast ei ole eriti palju sooiavaldajaid olnud, kuid kedagi pole ka keelatud. Mitteliikmed tasuvad vastavalt teenuse hinnakirjale.

Tartu linna toetusel on vahetatud , see tähendab on renoveeritud välisuks. Loodame, et see on märgiks, et siiski suudetakse majale saada peale finantsid ja tehakse kapitaalremont majale. Seni püüame elada kolme osapoolega koos ja oleks tore kui nad ei koliks järsku parematele pindadele. 

4 ¤     2011.aasta aprillist on juhatusse liitunud Malle Salk ja valitud juhatajaks. Ringide töö kohta teeb kokkuvõtte Aina Kippasto ja projektidest ning meie toimetulekutest räägib Evi Paju. Toon järgnevalt välja aastaseid tegevusi. 

5 ¤     Möödunud suvel võeti vastu külalisi Kiievi Eesti seltsist, korraldati mitmeid üritusi. Septembris sõitsid ansambel Kobedad ja tantsijaid Krimmi –Krimmieestlaste 100 aastapäevapidustustele. 

Oktoobris oli ülelinnaline eakatepäev Konverentsikeskuses Dorpat. Osavõtt oli rohkearvuline. Üritus sai teoks tänu linna abile. Eelarve ei võimaldanud tellida lava, mistõttu kõiki esinemisi ei olnud hea jälgida. Linnavalitsus tänas linna tublimaid eakaid.

Suur grupp soovijaid osales Tallinnas Eakate festivalil.

Toimus külaskäik Riia Eesti Seltsi. 

6 ¤     Sügisest alates oleme pööranud tähelepanu ruumide sisustusele, teinud mõned ümberpaigutused ja muutnud oma ümbrust esteetilisemaks. Meil kõigil on soov tunda end mõnusas õhkkonnas. 

Maavalitsuse projekti toel on muretsetud juurde arvuteid. Paljudel oli võimalus osaleda arvutiõppes. See võimalus on ka praegu. Arvutit saab kasutada riietusruumis, keelteklassis, meesteklubis. Ühe arvuti seame üles kultuuritöö tuppa.

7 ¤     Detsembris toimus suur jõulupidu Riia tn 25 ruumes. Kuna Kodukotuse saal ei võimalda nii rohkearvulist publikut vastu võtta, siis oleme neid suurüritusi seal korraldanud.

Detsembris said toetust lauljad, võimlejad, keeled- täiendasime inventari uute makkide näol. Vana tehnika on oma ajad ära elanud ja ei toimi, ning oli vaja uuendusi. Linn eraldas meile aasta lõpus toetust ja seda saame siin kõik korraga nautida- nüüd on meil suureekraaniline televiisoriekraan, kus võimalik vaadat slaide, filme. Hoogsalt on uus ring käivitunud- Line( ehk rea) tantsijad.  Line-tantsijad kasutavad oma tundides seda tehnikavõimalust peegeldusena- vaatavad eestantsijaid ja tantsivad kaasa. 

8 ¤     Aasta algus on kulunud põhjalikule inventuuri tegemisele. Loodan selle sisestada arvutisse ja nii on kergem arvestust pidada ja tehnika kasutajad ka vastutavad oma valduste eest. Samuti on aasta alguses kulunud palju probleemide ( elekter, vesi, sissepääsud lahendamisele.) Saku Läte on välja toonud oma joogivee automaadi. Katsetame praegu selle sobivust meie tingimustes. Tulevikus võib-olla mõtleme veel projektsiooniaparaadi peale. 

9 ¤     Vabariigi aastapäeval tänas Tartu linnapea meie tublisid: Aime Kalpust, Matti Linnot, Malle Kaarat. Tänusid on aga öelda kõigile liikmetele. Kõik teevad vajalikku tegevust-kes tuleb üritusele, kes osaleb ringides, kes juhendab ringe ja see kõik on selle nimel, et elada meeldivalt ja unustada pealetükkiv kondivalu ja poliitilised nagelemised, mis võivad närve süüa ja meile stressi tekitada. 

10 ¤   Märts oli aruandeks käsitööringile. Kes näitust vaatamas käisid, need said meeldiva elamuse. Meesteklubi korraldas ilusa naistepäevapeo. Sõnakunstnikud seadsid aga kokku toreda naljapeo. 

11 ¤   Kevadeks jätkub veel mitmeid suurüritusi. Tuleb kevadpidu, ringide kevadised üritused ja väljasõidud. Meesteklubi sõidab Nõmme kolleegidele külla, Kobedad teevad koos Ropka keskusega ühise turnee Eestis jne.

Oleme püüdnud kõikidest toimetustest läbi teadetetahvli ja ajalehe teada anda. Kuna ajalehe kuulutused on küllalt kallid, siis edaspidi jagame rohkem infot inimeselt- inimesele ja varakult anname teada ürituste aegadest. Abistajateks on juba ringijuhid ja ringide vanemad. See on koht, mis vajab täpsemat planeeringut. 

12 ¤   Kodukotuse poolt tänud kõigile abilistele, eriti finantsilistele toetajatele- Tartu linnale, Tartu Kultuurkapitalile, Lõunakeskusele, Pereleivale, A Le Cocile, Riigikogu liikmetele Laine Randjärvele, Peeter Laursonile, Hasartmaksu nõukogule, Sotsiaalministeeriumile.

 Tänu sponsorlusele saame natuke toetada ringide tööd- nagu näiteks võimlejad ootavad ammu kummist võimlemislinte jne

On meeldiv vastu võtta pühadesoovi linnapealt- kui ta ütleb..“Väga tubli Kodukotus“.

Aplaus teile kõigile selles ühistöös kaasalöömises ja olemises. Ja kui on tekkimas mõni hea uus idee, mis rikastaks meie elu- siis tulge aga rääkima ja arutama. 

13 ¤   Kolme asja peaks igaüks endale soovima- see on Tervist, Rõõmu ja Häid sõpru!